X
تبلیغات
رایتل

احادیث فضیلت ماه شعبان

امام صادق (ع) فرمود : روزه ماه رمضان ذخیره بنده برای روز قیامت است ، هیچ بنده ای در ماه شعبان روزه زیاد نمی گیرد مگر اینکه خداوند امور معیشتی اش را اصلاح میگرداند و شر دشمنش را بر طرف می نماید ، هرکس یک روز از ماه شعبان را روزه بگیرد کمترین پاداشش این است که بهشت بر او واجب میگردد.
فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه۳۹

رسول خدا (ص) فرمود : شعبان ماه من است و رمضان ماه خداست و آن بهار فقراست . خداوند قربانی کردن را قرار داد تا مساکین تان از گوشت سیر گردند پس آنها را اطعام کنید.
فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۵

امام صادق (ع) فرمود : پدرم دو ماه شعبان و رمضان را با روزه به هم وصل میکرد و میفرمود : روزه دو ماه پی در پی توبه ای از جانب خداوند است.
فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۵

امام صادق (ع) فرمود : هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت میفرماید.
فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه ۵۶

راوی گوید : رسول خدا (ص) ماه شعبان را با روزه به ماه رمضان وصل میکرد.
فضایل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه

پیامبر صلی الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر که ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم بود .

امام على علیه السلام :روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پریشانى هاى جان را از بین مى برد .

امام صادق علیه السلام در جواب کسى که پرسیده بود :چه عملى در ماه شعبان برتر است؟ فرمودند :
صدقه و استغفار .تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1396 | 06:07 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

 

بنام خدا
بیع قطعی ملک

فروشنده: نام.................... نام خانوادگی.................... فرزند.................... دارای شناسنامه.................... صادره از.................... به نشانی...................................................................................................................
خریدار: نام.................... نام خانوادگی.................... فرزند.................... دارای شناسنامه.................... صادره از.................... به نشانی.................................................................................................................
مورد معامله:
تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن............................. است.
پلاک فرعی................. از اصلی.................... اراضی.................... بخش.................... به مساحت.................... (فتوکپی سند مالکیت شماره.................... که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).
مورد معامله دارای:
آب، (با شماره پرونده....................) برق، (با شماره اشتراک....................) تلقن، به شماره/شماره‌های....................، گاز شهری بهش شماره.................... می‌باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است:
کولر.................... دستگاه- لوس‌تر سقفی.................... عدد- دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری.................... – ۵ -.............................
ثمن معامله کلا معادل.................... ریال می‌باشد که مبلغ.................... آن طی چک شماره.................... مورخ......................... از حساب جاری........................... بانک....................................
به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل.................... ریال است به ترتیب و در موعد/مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد.
شروط و توضیحات:
صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به اعلی درجه) از طرفین به عمل آمد.
به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، طرفین متعهد شدند که راس ساعت....... صبح روز..... مورخه.................... در دفتر خانه شماره....... تهران واقع در خیابان.............. شاره.......................... طبقه................ حاضر شوند.
فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصا‌ها و گواهی‌ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می‌شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود.
خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.
تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.
هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ........ ریال بابت جریمه عدم حضور بموقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه‌ای به اصل معامله انجام شده نمی‌زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.
هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتیکه طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد فتوکپی چک یا چک‌ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
تبصره- انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است.
فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می‌تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق ۶ به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفا با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می‌شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.
در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود.
در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هر کدام که دیر‌تر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ.................... ریال به خریدار بپردازد.

این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجب بند ۶ از شروط و توضیحات مقرر شده است.
این قرارداد که در بردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متباعین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است، با توجه به مادتین۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و ماده ۱۰‌‌ همان قانون در تاریخ.................... بین طرفین امضا و مبادله شد. این سند مشتمل بر.................... نسخه و هر نسخه شامل.................... و با اعتبار واحد است.

امضای فروشنده                                                                    امضای خریدار

  شاهد ۱                                                 شاهدتاریخ : پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1396 | 08:11 ق.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

جشن شب یلدا یکم دی ماه ۱۳۹۵ –  سالن امام خمینی(ره)

جشن شب یلدا به همت گروه مهرآوران  – ۳۰ آذر ماهتاریخ : شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1396 | 11:20 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

Image may contain: textتاریخ : شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1396 | 10:57 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

‍  انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع) مثل سالهای گذشته بمناسبت بزرگداشت روز تولد پدر ایتام جهان اسلام مولی الموحدین؛ امیر المومنین علی (ع) وبه همت هیئت عاشقان مولی علی (ع) وگروه خوب اکسنت موزیک برای پدران تنها درخانه سالمندان جشن بسیارباشکوهی درسالن امام علی (ع) با حضورهنرمندان خیر کشوری واراکی برگزارنمود که جادارد ازهمه خیرین عزیز نهایت سپاسگزاری را بعمل بیاورم خصوصا جعفرآبادی مسئول سالن امام علی (ع) وپپیربداغی مسئول نور واداره کل وناحیه 2 آموزش وپرورش وگروه خوب شادان آقایان لطفی ومیقانی -دادوآبای ، وفایی -شاهمرادی -احمدی-امینی -قاسمی-زهره عابدی -علی  آذری -علی خطیبی-یگانی فر-سعیدی-رضایی -امانی-اسماغیلی -آراج علیپور-زارع مهران وحسام آتشی-خرمی-سارامولوی -غلامحسین وحسین خوشکنار-خوش-نویدی -برخورداری -عمادرضایی وجعفری که این خاطره را برای سالمندان ساختند تادرذهنشان ماندگاربماند.
این انجمن ازهمه حامیان عزیز که همیشه کنارماهستند مجتبی آخوندی وداودآخانی ورضا وعباس رحیمی که میوه های جشن وسعیدابراهیمی که کیک جشن را تقبل کردندرضا پریورمدیرعامل و مسئولین دفاتر خیریه خانمها درمان وصائبی وقاسمی فیضی -احمدی -سپهوند-حمیدرضا زارعی وکیمیا ایمانی مسئول روابط عمومی وپرسنل موسسه خصوصا شمسی خانی مسئول خرید مرکز وخانم کربلایی وجزانی مسئولین فنی مراکز وصنعتی -یعقوبی -جمیلیان وموسوی وحسنی تشکر ویژه می نمایم وازمدعوین وحامیان عزیزی هم که دردوسه نوبت بعلت شلوغی سالن پشت در ماندند معذرت می خواهم وامیدوارم که به بزرگی خودشان مارا ببخشند،ازخداوندمنان برای همه حامیان خیریه امام جواد (ع)سلامتی و بهروزی این عزیز را خواستار م.
امید است همیشه چنین جشنهایی راباکمک دیگر خیرین نیکوکار بتوانیم برگزارکنیم   باسپاس مجدد ازهمه خوبان

تاریخ : شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1396 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

No automatic alt text available.تاریخ : شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1396 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

جشن بزرگ پدر (سالمندان خیریه امام جوادغ)
➖➖➖➖➖➖                                                    

تاریخ : پنج‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1396 | 01:05 ق.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

جشن مبعث در انجمن خیریه امام جواد(ع) برگزار شد

با همکاری دانشجویان و اساتید مرکز علمی کاربردی ماشین سازی اراک جشن مبعث حضرت رسول اکرم در انجمن خیریه آلزایمر امام جواد(ع) اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه مرکزی - عصر امروز به همت گروهی از دانشجویان و چند تن از اساتید دانشگاه علمی کاربردی ماشین سازی اراک جشنی به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم در انجمن و آسایشگاه خیریه امام جواد(ع) برگزار شد.

در حاشیه این مراسم مدیر مرکز خیریه امام جواد در گفتگو با ایسنا بیان کرد: کار اصلی این مرکز در سه شاخه اصلی انجام می شود که عبارت است از نگهداری شبانه روزی سالمندان و ارائه خدمات به سالمندان آلزایمری، نگهداری و توانبخشی بیماران مزمن روانی و تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار که انجمن با تمام توان در انجام این خدمات کوشاست.

رضا پریور افزود: ۸۰ درصد هزینه انجمن توسط خیرین و مابقی از کمک های بهزیستی و خانواده ها تامین می شود اما همچنان درآمد انجمن بسیار کم است و حداقل ها تامین می شود که فکر می کنم بدلیل این است که خیلی از خیرین از وجود این نوع مراکز و خدماتی که ارائه می کنند بی اطلاع هستند که ما انتظار داریم رسانه ها توجه بیشتری به این مراکز داشته باشند.

وی در خصوص مراسم امروز اظهار کرد: به طور معمول در ایام اعیاد جشن های مختلفی برگزار می شود که تاثیر این اقدام در روحیه سالمندان و بیماران بسیار مطلوب است.تاریخ : پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1395 | 11:36 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

نتیجه تصویری برای اشرف قندهاری

«اشرف قندهاری»(بهادرزاده)، از بنیانگذاران آسایشگاه خیریه کهریزک، موسس گروه بانوان نیکوکار و خانه مادر و کودک درگذشت

 بانهایت تاسف در گذشت خیر ونیکوکار بزرگوارسرکارخانم اشرف قندهاری  را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت وغفران وبرای بازماندگان طول عمر مسئلت دارم.

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع) استان مرکزیتاریخ : پنج‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1395 | 09:44 ب.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

امام صادق علیه السلام فرمود: نیکى به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست.

زیرا هیچ عبادتى زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان

به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمى رساند.

نتیجه تصویری برای نیکی کردنتاریخ : پنج‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1395 | 12:09 ق.ظ | نویسنده : زارعی | نظرات (0)

   1      2      3      4      5      ...      115    >>

.: Weblog Themes By VatanSkin :.